okladka-afo

Zapraszamy na pierwszą konferencje prasową, na której przedstawimy wyniki Analizy Funkcjonalnej Wrocławskich osiedli. Konferencja prasowa odbędzie się 20 lutego o godzinie 13:00 w pokoju 156 przy ul. Zapolskiej 4.

Spotkanie otwiera cykl konsultacji i spotkań z przedstawicielami różnych grup interesariuszy. Badanie prowadzone były od września 2015 do końca października 2016. Pragniemy poddać dyskusji wyniki prac interdyscyplinarnego zespołu badawczego i zaprezentować rekomendacje dla osiedli.
Kolejne spotkania prowadzone będą w mniejszych zespołach eksperckich i w tym tygodniu przedstawiony zostanie pełen program spotkań.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą badania tu: www.osiedlawroclawia.pl
typ-morfo