Akuszerki dialogu

Inicjatywa powstała jako odpowiedź na potrzeby wsparcia procesu budowania dialogu między wieloma stronami zaangażowanymi na różnych poziomach w zarządzanie miastem / społecznością lokalną.

CEL

Zaangażowanie w proces budowania dialogu poprzez:

 • Przygotowanie procesu (kontrakt, agenda krótko i długofalowa)
 • Wsparcie (zaopiekowanie stron, wspólne wypracowanie kolejnych wariantów działań, a w rezultacie kolejnych kroków)
 • Obecność w trakcie procesu – wsparcie go od początku do końca przy jednoczesnym założeniu bezstronności i neutralności (akuszerki czuwają nad procesem, żeby przebiegał zgodnie z regułami komunikacji efektywnej, ale nie są aktorem procesu)
 • Rezultat oddajemy stronom dialogu, nie bierzemy odpowiedzialności za niego.

FORMY REALIZACJI

 • ustalenie stron i ich przedstawicieli
 • ustalenie co naprawdę (realnie) stanowi problem, barierę, trudność
 • kontakt ze stronami i rozmowy z nimi (indywidualne lub wspólne)
 • facylitacja porocesów grupowych i/lub mediacja społeczne
 • przekazanie sprawy odpowiedzialnej organizacji / instytucji
 • organizacja konsultacji społecznych, planowanie partycypacyjne
 • inne (w razie indywidualnych potrzeb)
 • zasady działania
 • kolejne kroki

ZESPÓŁ AKUSZEREK DIALOGU

Maja Zabokrzycka, Dorota Whitten, Karolina Mróz, Joanna Wajda